O PROJEKTU

Projekt : Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam (2017-2020)

Projekt se izvaja v okviru prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti”. Projekt je namenjen razvoju oz. nadgradnji in izvajanju preventivnih programov v strokovnih centrih za celostno obravnavo otrok in mladostnikov.