SVETOVALNE URICE

SVETOVALNE URICE

Komu lahko pomagamo?

Otrokom in mladostnikom

 • z učnimi težavami pri branju, pisanju, računanju ali učenju nasploh;
 • s težavami na področju grafomotorike, fine motorike in grobe motorike;
 • ki se težko zberejo, so nemirni in slabše organizirani;
 • ki slabše pomnijo in hitro pozabljajo;
 • z govorno jezikovnimi težavami;
 • nadarjenim otrokom, ki imajo tudi učne težave;
 • s težavami v prilagajanju na novo okolje;
 • ki jih je česa strah;
 • ki so nesrečni, žalostni in osamljeni;
 • ki kažejo odstopanja v razvoju.

Staršem

 • pri iskanju odgovorov na različna vprašanja v zvezi z otrokovim razvojem, vzgojo, učenjem in socialnimi in medsebojnimi odnosi v družini, šoli idr.

Učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem

 • pri iskanju odgovorov na različna vprašanja v zvezi z otrokovim/mladostnikovim razvojem, učenjem, prilagoditvami vzgojno-izobraževalnega procesa ter spodbujanju otrokovih/mladostnikovih potencialov

Svetovalne urice izvajajo:

 • specialne in rehabilitacijske pedagoginje;
 • logopedinja;
 • socialna pedagoginja;
 • psihologinja;
 • tiflopedagoginja.

Na svetovalne urice se lahko naročite na tel. (02) 584 91 71 ali infoljutomer@scpomurje.si

Svetovalne urice so brezplačne!