Arhivi Kategorije: Prispevki

STROKOVNI CENTER POMURJA (ENOTA LJUTOMER) GOSTIL STROKOVNO PREDAVANJE

Predavanje g. Radovana Radetića “Kako ravnati z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki” je potekalo pod okriljem Strokovnega centra Pomurje − enote Ljutomer, ki ima sedež na podružnični. G. Radovan Radetić ni le univ. dipl. sociolog, družinski terapevt in mediator, temveč tudi izjemen predavatelj z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z mladimi in z bogatim strokovnim znanjem; med drugim je razvil tudi modelstrukturne analize socialnega vedenja (SASV), prav posebno skrb pa namenja otrokom z motnjo pozornosti in impulzivnostjo. Predavanja se je udeležilo več kot 250 slušateljev − staršev, strokovnih delavcev iz vrtcev in šol ter drugih zainteresiranih.

Ogromen odziv je botroval odločitvi, da se je lokacija predavanja iz podružnične OŠ Cvetka Golarja Ljutomer preselila v Športno dvorano ŠIC Ljutomer; visoka udeležba deloma gotovo izhaja iz odličnih referenc predavatelja, deloma pa predstavlja potrditev, da se poleg staršev tudi strokovni delavci celotne vertikale vse od vrtca pa do srednje šole zavedamo pomena podpornega okolja za učence, ki se pri svojem odraščanju (skupaj s svojimi družinami) srečujejo s takšnimi ali drugačnimi izzivi, ki vemo, jih na velikem pladnju prinašajo učne in vedenjske težave.

SANJAČI V ŠOLI IN ŽIVLJENJU – IN ZAKAJ JE TO LAHKO ODLIČNO

SANJAČI V ŠOLI IN ŽIVLJENJU – IN ZAKAJ JE TO LAHKO ODLIČNO

8. 11. 2017 je na podružnični OŠ Cvetka Golarja Ljutomer potekalo predavanje   iz Zagreba z naslovom »Hiperaktivni sanjači v šoli.« Predavanje je potekalo v okviru projekta Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam (projekt se financira iz Evropskih socialnih skladov). Pod okriljem navedenega projekta je bil osnovan Strokovni center Pomurja s sedežem v Murski Soboti in enotama v Ljutomeru in Lendavi. Omenjeno predavanje je predstavljalo otvoritev izobraževalnega tedna Strokovnega centra Pomurje – ostala 4 predavanja bodo potekala v Murski Soboti in jih najdete na naslovu: http://www.sc-pomurje.si

Predavanja se je udeležilo okoli 150 udeležencev (med njimi so bili strokovni delavci različnih vrtcev in šol, starši, strokovni delavci centrov za socialno delo in zdravstvenega doma ter drugi zainteresirani gostje). Predavatelj je tudi iz osebne izkušnje predstavil problematiko in izzive ADHD-ja, sklopa težav, vezanih na pozornost in hiperaktivnost, ki pa so lahko tudi krasen izziv. Otroci oz. posamezniki z ADHD-jem imajo ponavadi povprečne ali celo nadpovprečne intelektualne sposobnosti ter odlične sposobnosti na morda malo bolj specifičnih področjih, česar pa nikakor ne smemo prezreti. Mnogi izmed njih bodo lahko postali odlični znanstveniki, izumitelji, inovatorji ali eksperti določenega področja; če jih bomo vedeli ustrezno usmerjati in spodbujati, bodo tudi tekom šolanja in zaposlitve predani in zagnani na svojem močnem področju.  Sprejemanje različnosti in prilagajanje okolja je pravzaprav tisto, kar najbolj šteje, pri »majhnih in velikih sanjačih«.

Pred samim predavanjem so se strokovni delavci podružnične OŠ Cvetka Golarja Ljutomer udeležili tudi usposabljanja za uporabo računalniško – senzornega programa Play Attention (financiran je bil s projektnimi finančnimi sredstvi). Šola je s tem postala ena izmed redkih šol v Sloveniji, ki trenutno uporabljajo ta program. Uporabljali ga bodo lahko tudi udeleženci brezplačnih svetovalnih uric, ki jih staršem in otrokom okoliških rednih vrtcev in šol nudi podružnična OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Znanstvene raziskave potrjujejo, da program v večini primerov zelo pozitivno vpliva na pozornost in koncentracijo, seveda ob strokovnem vodenju in individualizaciji dela.

Ekipa SCP – enota Ljutomer