IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Izobraževanje  je namenjeno vsem pedagoškim delavcem (učiteljem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, vzgojiteljem in šolskim svetovalnim delavcem), ki pri reševanju problemov v šoli ali vrtcu potrebujejo strokovno podporo.

Teme pokrivajo aktualna področja specifičnih učnih težav, motnje pozornosti in druge razvojne motnje ter posebnosti v čustvenem in vedenjskem odzivanju otrok in mladostnikov.

Za strokovne time tako ponujamo naslednja predavanja:

  • POGOSTE GOVORNO JEZIKOVNE MOTNJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU IN NJIHOV VPLIV NA OPISMENJEVANJE

Kaja Plohl, mag. logopedije in surdopedagogike

  • ZGODNJA DIAGNOSTIKA, ZGODNJA OBRAVNAVA

Alenka Tancoš, prof. def.

  • SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI

Nelica Petek, prof. def., prof. soc. ped.

  • POMOČ SLEPIM IN SLABOVIDNIM UČENCEM

Barbara Erjavec, prof. tiflopedagogike

  • POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI

Simona Prša, prof. soc. in reh. ped.

  • UČNE TEŽAVE V ŠOLI (SREDNJI ŠOLI) IN ADHD – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

Sanja Kovačič, prof. def. in mag. Mateja Štefanec Vaupotič, prof. def.

  • AVTISTIČNE MOTNJE V TEORIJI IN PRAKSI

Maja Rajh, prof. spec. in reh. ped.

  • FORMATIVNO SPREMLJANJE PRI UČENCIH S POSEBNIMI POTREBAMI

Marija Kašić, prof. spec. in reh. ped. in Maja Rajh, prof. spec. in reh. ped.

  • NEVERBALNE UČNE TEŽAVE

Nina Orgolič Štuhec, mag. spec. in reh. ped.

  • UTRJEVANJE POŠTEVANKE Z VEDENJSKO KOGNITIVNO METODO IN UČENCI S SKRITIMI PRIMANJKLJAJI V ŠOLI

Sara Ferlin, mag. spec. in reh. ped.

 

Za več informacij smo dosegljivi na: (02) 584 91 71 ali infoljutomer@sc-pomurje.si

Predavanja so brezplačna!